logo

“เรียนรู้การ coding ด้วย micro:bit”

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “เรียนรู้การ coding ด้วย micro:bit” โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu