logo

เยี่ยมเด็กพิการ ที่ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ฝ่านอภิบาลและแพร่ธรรม ได้นำผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จำนวน 12 คน ไปทำกิจกรรมสัมผัสชีวิต  เยี่ยมเด็กพิการ ที่ศูนย์คามิลเลียน  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ

โดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม  เลี้ยงอาหารกลางวัน  โรงเรียนมอบปัจจัย และเครื่องอุปโภคบริโภค

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu