logo

เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารโดย QR CODE

เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างครูประจำชั้นและนักเรียนในช่วงของการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ

จึงขอให้ “นักเรียนชั้นม.1 นักเรียนใหม่ชั้นม.4 และนักเรียนใหม่ชั้นอื่นๆ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์” ทุกคน สแกน qr code line ของระดับชั้นตนเอง

ขอสงวนสิทธิเฉพาะนักเรียนเท่านั้น

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu