logo

เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่
ก่อนเปิดเรียนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu