logo

เกณฑ์การสมัครชิงทุนการศึกษา และ แนวทางการประกอบอาชีพ

วันที่ 11 กันยายน 2563
บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์การสมัครชิงทุนการศึกษา และ แนวทางการประกอบอาชีพ” โดยนางสาวฟาริดา ไพรหก และนางสาวธนิสรา โคตรธนู จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu