logo

อุทยานการเรียนรู้ครั้งที่ 8

#อุทยานการเรียนรู้ครั้งที่ 8
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562
งานแนะแนวโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ขอขอบคุณสถาบันทางการศึกษา
ที่มาร่วมออกบูธ จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน
โดยงานแนะแนว ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยกว่า 20 สถาบัน
มาให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ คณะ สาขาวิชา แนวทางการศึกษา และ การประกอบอาชีพ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu