logo

สารวัตรจราจร สน.บางรัก มาให้ความรู้เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า”

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมกับงานปกครอง
เชิญพันตำรวจโทดิษฐ์วุฒิ พิทักษ์ราชพงศ์ สารวัตรจราจร สน.บางรัก
มาให้ความรู้เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า” แก่นักเรียนเนื่องในสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu