logo

สานสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร

#สานสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนานักเรียนต่อไป

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu