logo

สัมภาษณ์ออนไลน์นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2565

การสัมภาษณ์ออนไลน์นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ zoom วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu