logo

สัปดาห์ห้องสมุด 2561 วันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561

สัปดาห์ห้องสมุด 2561 วันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561
————————–
งานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา2561ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น 
– ประกวดคำขวัญห้องสมุดหในหัวข้อ “คุณค่าของห้องสมุด”
– ประกวดแฟนซีรีไซเคิล
– ประกวดทำหนังสือนิทาน POP UP
– ประกวดจัดป้ายนิเทศ เรื่อง หนังสือรางวัลซีไรต์
– บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพ วิชาการ (พว) เรื่อง “ประโยชน์ของการอ่านในยุคที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่”
– แข่งขันโต้วาทีกับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ญัตติ “เกิดเป็นหญิงจริงแท้แน่กว่าชาย”
– บรรยายพิเศษโดยศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
– การจำหน่ายหนังสือราคาประหยัดจากสำนักพิมพ์ต่างๆบริเวณใต้อาคาร 2

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu