logo

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงประกอบ “พิธีมิสซา” ณ สนามศุภชลาศัย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงประกอบ “พิธีมิสซา” หรือ พิธีบูชาขอบพระคุณ ท่ามกลางคริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิก ที่เข้าร่วมมากกว่า 50,000 คน จากนั้นทรงเทศนาเป็นภาษาสเปน และทรงนำภาวนา
พร้อมทั้งการแสดงต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฯ ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และนักเรียนโรงเรียนในเครือภคิณี เซนต์ปอลฯ จำนวน 800 คน ในชุดการแสดงวัฒนธรรมไทย 4 ภาคชุด สี่ภาคพิลาสนาฎศิลป์ งามหยาดหยดรดรินถิ่นสยาม ณ สนามศุภชลาศัย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu