logo

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวน 12 คน

อาคารโรคาเซียง ห้อง ม.6/2
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562
เวลา 12.50-13.40 น.

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu