logo

ศิษย์รุ่น 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ ม.3/2 และ ม.3/5 ในการเลือกแผนการเรียน

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ขอขอบคุณ

นางสาวณัฐนรี วัฒนวิจิตรกุล
นางสาวกัญญารัตน์ เกาศล และ
นางสาวณิชา วิทยไพสิฐสันต์

ศิษย์รุ่น 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ
ม.3/2 และ ม.3/5 ในการเลือกแผนการเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu