logo

วง”เพลงพิกุล” Pleang Pikul Chorus จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

วง”เพลงพิกุล” Pleang Pikul Chorus จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการแข่งขันขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu