logo

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562
เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งามอธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะครู นักเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นำแจกันดอกไม้มาถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้น หายจากพระอาการประชวรในเร็ววันเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ณ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu