logo

ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติหรงหวาย เมืองจูจี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติหรงหวาย เมืองจูจี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนและในโอกาสนี้ได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมไปเรียนภาษาจีนช่วงปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 #MOU

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu