logo

ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจทำความดีด้วยหัวใจ

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
ผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจทำความดีด้วยหัวใจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดหัวลำโพงพระอารามหลวง เขตบางรัก

[srizonfbalbum id=2]

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu