logo

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ “เดี่ยวซอด้วง”

นางสาวพชรพร วิสุทธิไพฑูรย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จากการแข่งขัน “เดี่ยวซอด้วง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน “เดี่ยวขิม 7 หย่อง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย.60
โดยได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันคัดเลือกระดับภาค วันที่ 4 มกราคม 2561 ที่ จังหวัดนครนายก
โดยมิสนาฏยา งามเสงี่ยม เป็นผู้ฝึกสอน
[srizonfbalbum id=17]

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu