logo

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่และเกียรติบัตร จากการแข่งขัน ACC Inter-School “Spelling Bee Contest”

เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์ ยังหัตถี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กหญิงธีรตา เหลืองอาสนะทิพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เด็กหญิงปุณยธร ขำยัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่และเกียรติบัตร จากการแข่งขัน
ACC Inter-School “Spelling Bee Contest” ในงานวันวิชาการ ฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดย Miss Cecilia S. Parallag เป็นที่ปรึกษา
เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562
#เด็กเก่งคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu