logo

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด K * BOT Asia 2018 Hong Kong

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด K * BOT Asia 2018 Hong Kong
——————————————————————–
1.พิชชาภา กิจเชวง ม.1/1 เลขที่1
2.ณัฐพัชร์ พรรณสวัสดิ์ ม.2/2 เลขที่9
3.อฐิตา กิจเชวง ม.3/1 เลขที่ 31
4.พิชญาภา จิตดอน ม.3/5 เลขที่15
5.ณัฐวศา มโนมัยวิบูลย์ ม.3/5 เลขที่22
ตัวแทนนักเรียนไทยจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้เดินทางเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานนวัตกรรมและหุ่นยนต์ ปี 2018 ภายใต้หัวข้อ “Lucid waters and lush mountains” โดย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด K * BOT Asia 2018 ในหัวข้อ Blue Sky, Clean River & Green Mountain และ รางวัลชมเชย On-site Maker Challenge (Secondary) หัวข้อ Falling Ball ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu