logo

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพับกระดาษโอริงามิ

นางสาวดาราวลี ดุรงค์พิสิษฏ์กุล ชั้น ม.5/3
นางสาวกริณฑา เหล่ามรกต ชั้น ม.5/6
นางสาวรสิตาภรณ์ พิทันโชติ ชั้น ม.5/6
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันพับกระดาษโอริงามิ ภายใต้หัวข้อ “นิทานกระดาษ” ภายในงาน นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 36 ( Study in Japan Fair 2017 ) จัดโดย Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร ณ โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์เทอมินอล เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม พ.ศ.2560

[srizonfbalbum id=10]

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu