logo

รับสมัครตำแหน่งครูคณิตศาสตร์และครูศิลปะชั้นมัธยมศึกษา 

รับสมัครตำแหน่งครูคณิตศาสตร์และครูศิลปะชั้นมัธยมศึกษา 

คุณสมบัติ ครูคณิตศาสตร์
จบปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คุณสมบัติรับครูศิลปะ
จบ ปริญญาตรีด้านศิลปะศึกษา
มีประสบการณ์สอนระดับมัธยมศึกษาและรักการทำงานบริการด้านป้ายประชาสัมพันธ์และงานศิลป์ในองค์กรที่เกี่ยวข้อง

สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคมเป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.-00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ติดต่อสอบถาม  02-364-7779 ต่อ 213

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu