logo

รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 8 มกราคม 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงสุวิภา ปัญญามณีรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ อิริยาภิชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีรับฟังโอวาท และรับโล่รางวัล เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu