logo

รับรางวัลชมเชยและประกาศนียบัตร “BKK TB เด็กเทพฯ ยุติวัณโรค”

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวจีน ตั้น 
นางสาวธนพร วัฒนธันยานนท์ 
นางสาวพรปรียา พิทักษ์ชกร 
นางสาวนันนลิน ลักษณาภิรมย์ 
นางสาวยุวาพร โมสืบแสน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทีม ASC Assembly 
ได้รับรางวัลชมเชยและประกาศนียบัตรพร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท จากการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “BKK TB เด็กเทพฯ ยุติวัณโรค” 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu