logo

รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ

ซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ผู้บริหารสถานศึกษา และ นางสาวยุวดี เทียนไชย ครูผู้สอน ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้ารับเกียรติบัตร “เป็นบุคคล รัก ศรัทธา และเสียสละอุทิศตนในวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา” จากนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565
ในโอกาสที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีการคัดเลือกข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu