logo

ระดมสมองยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทนง โชติสรยุทธ์ มาอบรมและแบ่งปันประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ “ระดมสมองยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด” ให้กับคณะครูฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้าระดับชั้น โดยมีคณะครูจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เข้าร่วมการอบรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu