logo

มอบเข็มสภานักเรียนและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานนักเรียน

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มอบเข็มสภานักเรียนและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานนักเรียน นางสาวจันทรรัตน มหิทธิกร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ผู้สมัครหมายเลข 2 จากพรรค flying penguin
นางสาวสุวภัทร ชื่นระเบียบ 6/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ รองประธานนักเรียน จากพรรค flying penguin ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา และมอบเข็มสภานักเรียนพร้อมด้วยช่อดอกไม้แด่คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu