logo

มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

วันที่18กุมภาพันธ์2563
เซอร์มารียาหลุยส์ พรฤกษ์งาม
ท่านอธิการิณี ได้มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนเช่น
การแข่งขันตอบปัญหาบูรณาการ
การแข่งขันตอบปัญหาสังคม
การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ
การแข่งขันการฟังและการเขียนจับใจความ การแข่งขันการฟังและการเขียนสื่อความ การแข่งขันการอ่าน การวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ การแต่งโคลงสี่สุภาพ การแต่งร่ายสุภาพ การประกวดวาดภาพหัวข้อ เด็กไทย
รู้ภัยสังคม. และรางวัลโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu