logo

มอบเกียรติบัตรและของขวัญให้แก่นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 24 กันยายน 2563
คุณพีรนุช แก้วมณี นายกสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ และคุณดรุณี อิทธิพุฒิ กรรมการสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์พร้อมด้วยเซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มอบเกียรติบัตรและของขวัญให้แก่นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่
นางสาวอนัญญา พรหรรษาวิจิต และ
นางสาวจิดาภา เทพบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ซึ่งเป็นผู้เก็บโทรศัพท์ได้ในห้องน้ำชั้น M ที่ไอคอนสยาม และติดต่อรับโทรศัพท์จากเจ้าของที่ทำหายเพื่อส่งคืน

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu