logo

มอบรางวัล เรียนดี ความประพฤติดีแก่นักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

นที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ อ่านสาส์นวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีและมอบรางวัล เรียนดี ความประพฤติดีแก่นักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
#คำขวัญวันเด็ก ปี 2562 ″เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu