logo

ฟื้นฟูจิตใจประจำปี โดยมี เซอร์มารีอักแนส บัวทรัพย์

วันที่12-14 กรกฎาคม 2562 นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ร่วมฟื้นฟูจิตใจประจำปี โดยมี เซอร์มารีอักแนส บัวทรัพย์เป็นผู้ให้การอบรม ณ วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

สามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหม้ได้ที่ Fanpage โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu