logo

พิธีไหว้ครูและพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
เซอร์มารีย์หลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 และต้อนรับเซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ ในโอกาสที่เซอร์มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu