logo

พิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

พิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า 
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธารในพิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า พร้อมกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง นักเรียนไตรอัสสัมชัญและสัตบุรุษได้ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท มิสซาสมโภชและแห่ศีลมหาสนิทพร้อมกัน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2561

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu