logo

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ับัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่5 และการประชุมสรุปและปนะเมินผลการดำเนินการของโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ “MUSC school Network 2562” ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu