logo

พิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

4 มีนาคม 2563

*********************

  เวลา  10.00 น.           –           ผู้แทนนักเรียน มอบพวงมาลัยกร พร้อมบทเพลง(มาร์ชอัสสัมชัญ)

                                      –           เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม   ประธานในพิธี พร้อมคณะเซอร์ เข้าสู่พิธี

                                      –          เชิญประธานในพิธี จุดเทียน

                                      –           ผู้แทนนักเรียนกล่าวขอบพระคุณ 

                                      –           นักเรียนร้องเพลง Saint Paul  Hymn

                                      –           นางสาวสุวันเพ็ญ สิริทรัพย์ไพบูลย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                 กล่าวรายงาน และเชิญประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร

                                      –           ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนมัธยมศึกษาปีที่ 6

                                     –           ประธานให้โอวาท

                                     –           นักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน

                                     –           เพลงสรรเสริญพระบารมี

                                     –           ถ่ายรูปหมู่พร้อมกัน

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu