logo

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 ม.1-ม.3

#พลังของชีวิตคือองค์พระคริสตเจ้า
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
บาทหลวงยอแซฟ วินัย ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

 

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Assumption Convent

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu