logo

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565

ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
เพื่อเป็นการปลูกฝังความเชื่อ ความศรัทธา และขอพรจากพระเป็นเจ้า
โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง เป็นประธานในพิธี
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu