logo

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณโดยคุณพ่อเฉลิม กิจมงคลเป็นประธานมนพิธีพร้อมด้วยคณะภราดา คณะเซอร์และผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนทั้งสองโรงเรียนร่วมพิธีในห้องประชุมและพิธีแห่แม่พระรอบบริเวณโรงเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu