logo

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561ของโรงเรียนไตรอัสสัมชัญ

วันที่ 1 มิถุนายน 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561ของโรงเรียนไตรอัสสัมชัญ โดยคุณพ่ออุปสังฆราช สมเกียรติ ตรีนิกร ประธานในพิธี คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ร่วมกับคณะเซอร์ ซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนคาทอลิกไตรอัสสัมชัญ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu