logo

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 
โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย เป็นประธานในพิธี 
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu