logo

พิธีฉลองศาสนนามท่านอธิการิณี เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม

วัน พุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ร่วมพิธีฉลองศาสนนามท่านอธิการิณี เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม  อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu