logo

พิธีกตัญญุตาเนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 เซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นประธานในพิธีกตัญญุตาเนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม ของทุกปี โดยนักเรียนทุกคนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu