logo

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากร โดยมีคณะเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯชำนาญการ และทีมงานจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับ การอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคารสูง ประเภทของเพลิงไหม้ การใช้เครื่องมือดับเพลิงและสาธิตวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu