logo

ผู้ยากจนทูลขอ องค์พระเจ้าทรงสดับฟัง

 

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.2018  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ขอให้เราสนใจคนจน เชิญมาร่วม

มิสซา  ช่วยเหลือ  และร่วมรับประทานอาหาร   พวกเขาอาจสอนเราให้ปฏิบัติความเชื่อได้มั่นคงยิ่งขึ้น ลูกที่รักทั้งหลาย  “ผู้ยากจนทูลขอ  องค์พระเจ้าทรงสดับฟัง”

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu