logo

ประชุมรับฟังข้อมูลเพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันก่อนการเปิดเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น

ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลเพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันก่อนการเปิดเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu