logo

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4

#สานสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร
เซอร์มารี-หลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เพื่อชี้แจงนโยบายและระเบียบวินัยของโรงเรียนที่ต้องปฏิบัติพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และบรรยายพิเศษเรื่อง”อัสสัมชัญคอนแวนต์ยุค 4.0″ โดยได้รับเกียรติจากเซอร์โปลีน ชูวิรัช ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทยมาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทีี่ Fanpage Assumption Convent

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu