logo

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,4

เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ แนะนำเรื่อง กำหนดการสอบและประกาศผลสอบ TCAS64 สำหรับผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมิส ปิยะนุสรณ์ ชนะชาญชัย หัวหน้างานแนะแนวของโรงเรียน และบรรยายในหัวข้อ “ลูกเรา…ตลอดกาล” โดยเซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu