logo

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา2562

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562
เซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อชี้แจงนโยบายและระเบียบวินัยของโรงเรียนที่ต้องปฏิบัติพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากบริษัท Checker มาแนะนำการติดตั้งแอพลิเคชั่นเกี่ยวกับระบบการดูแลนักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu