logo

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ 3

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 สอบวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu