logo

ประกาศปิดเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 21 ถึง วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย เพื่อให้การจัดเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนได้กำหนดปิดทำการ 2 วันคือ ที่ 21 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 และงดจำหน่ายใบสมัครสอบเข้าเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
(ยังสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์์ ได้ตามปรกติ)จึงขออภัยในความไม่สะดวก

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu